Home

O Otwartej Radzie Pedagogicznej

Otwarta Rada Pedagogiczna z warsztatami „Wokół różnych form terapii … Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?” po raz pierwszy odbyła się w Magellanum Akademickich Szkołach dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku w 2016 roku.

Otwarta Rada Pedagogiczna z warsztatami zrodziła się z potrzeby coraz lepszego realizowania zadań statutowych szkoły, proponowania naszym uczniom, zwłaszcza tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kompleksowego wsparcia w sferze kształcenia, opieki i wychowania. W trakcie trwania wydarzenia proponujemy uczniom autorskie warsztaty:

 • teatralne
 • taneczne
 • literackie
 • plastyczne
 • kulinarne i zdrowego żywienia
 • grafika komputerowa
 • „handmade”
 • chemiczne 

Z jednej strony są one inną formą realizowania podstawy programowej, z drugiej zaś pobudzają do aktywności i umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy w innej sytuacji, a w konsekwencji motywują do aktywnego uczenia się. I dalej – sprzyjają tworzeniu atmosfery służącej zdobywaniu wiedzy w sposób niewymuszony. Podczas zajęć w małych grupach nasi wychowankowie spotykając się z kolegami z różnych klas, nawiązują relację, co z pewnością służy wspomaganiu procesu socjalizacji i adaptacji. Pobudzając ich do kreatywności pragniemy, aby mieli możliwość wykształcenia w sobie inicjowania i realizowania różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju.  Ale także nauczyli się wchodzić w różne role, respektować normy społeczne, wypracowywać postawę szacunku i zaufania, dyskutować, wymieniać się poglądami i samodzielnie dochodzić do porozumienia – jedynie przy wsparciu nauczyciela. W związku z tym, że jesteśmy szkołą, dla której filarem jest zindywidualizowane podejście do nauczania, bacznie obserwujemy rozwój naszych podopiecznych i we współpracy z nimi, a także rodzicami tworzymy ofertę warsztatową, tak by mogli z niej skorzystać zarówno uczniowie uzdolnieni, jak i wymagający pochylenia się nad ich problemami (z orzeczeniami).

„Warsztaty dla dorosłych” stały się dla naszej kadry doskonałą okazją, żeby nie tylko pogłębiać swoje umiejętności w zakresie udzielanego wsparcia osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale także okazją, by zaprosić do współpracy rodziców. Stąd w poprzednich latach byliśmy żywo zainteresowani zagadnieniami, które wynikały z potrzeb obydwu stron:

 • Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne uczniów ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, niedosłyszeniem, niedowidzeniem na różnych etapach edukacji.
 • Alternatywne metody wspomagania rozwoju (SAZ, pedagogika kreatywna, arteterapia, drama pedagogiczna, dogoterapia, bajkoterapia, krakowska metoda czytania).
 • Edukacja integracyjna vs. edukacja włączająca.
 • Sport dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Innowacyjne/autorskie metody pracy („Z diariusza terapeuty”).
 • Aktywizacja zawodowa dorosłych z niepełnosprawnościami.
 • Seksualność osób z niepełnosprawnościami
 • Komunikacja a więzi rodzinne, akceptacja niepełnosprawności.

Biorąc pod uwagę wnioski z rozmów w trakcie pierwszych edycji Otwartej Rady Pedagogicznej, zaprosiliśmy do współpracy również stowarzyszenia i organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami i trudnościami adaptacyjnymi, a także ekspertów z uczelni wyższych, w celu budowania sylwetki absolwenta, który będzie miał szansę odnaleźć się na rynku pracy i właściwie wybrać dalszą ścieżkę edukacyjną.

V Edycja Otwartej Rady Pedagogicznej

Wokół różnych form terapii ...
Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
Otwarta Rada Pedagogiczna z warsztatami

Termin oraz szczegóły zostaną wkrótce ogłoszone

Akademicka Szkoła Podstawowa „Magellanum” i Akademickie Liceum dla Młodzieży w Gdańsku serdecznie zapraszają nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, a także rodziców do udziału w V edycji Otwartej Rady Pedagogicznej z warsztatami.

Cele spotkań:

 • Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi w wieku szkolnym z różnymi niepełnosprawnościami
 • Zaprezentowanie rodzicom szerokiej gamy możliwości wspierania swojego dziecka.

Zachęcamy do zapisów 

Tradycyjnie będzie można uzyskać zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy dla prelegenta

Dołącz biogram:

Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika

Galeria

I edycja

II edycja

III edycja

Patronaty

Kontakt

Gdańsk 80-444, Al. Legionów 13a
58 735 89 40
sekretariat@magellanum.edu.pl